Kompletné realizácie interiérov

N√°bytok na mieru, nebude len o dizajne a vyroben√≠ podńĺa vaŇ°ich predst√°v. ZohńĺadŇąujeme aj potreby modern√©ho, Ň°t√Ĺlov√©ho a kvalitn√©ho n√°bytku pre v√°s. N√°Ň° t√≠m odborn√≠kov v New Design ‚Äď interi√©ry v√°m po konzult√°cii vyrob√≠ atypick√Ĺ n√°bytok presne podla vaŇ°ich predst√°v a projektov dodan√Ĺch od architektov, ktor√Ĺ najefekt√≠vnejŇ°ie vyuŇĺije priestor dan√©ho interi√©ru. Budeme radi, keńŹ si pozriete naŇ°e hotov√© realiz√°cie.

Gal√©ria kompletn√Ĺch realiz√°ci√≠
New Design - n√°bytok na mieru

Kuchynské linky bez kompromisov

Ak nechcete pri zariańŹovan√≠ kuchyne robiŇ• kompromisy, ste u n√°s spr√°vne. Kuchyne na mieru rob√≠me uŇĺ od roku 2002. Rozumieme individu√°lnym poŇĺiadavk√°m na estetiku, ktor√© s√©riovo vyr√°ban√© kuchyne nenaplnia. Preto pracujeme so Ň°irokou Ň°k√°lou materi√°lov a vzorov. Ich kombin√°ciou vyrob√≠me kuchynsk√Ĺ n√°bytok, ktor√Ĺ bude radosŇ• vidieŇ• aj pouŇĺ√≠vaŇ•. U n√°s m√°te navyŇ°e z√°ruku poctivej slovenskej v√Ĺroby a ceny priamo od v√Ĺrobcu.

Gal√©ria kuchynsk√Ĺch liniek

6 d√īvodov preńćo si vybraŇ• n√°bytok na mieru od NewDesign

Dizajnov√Ĺ n√°bytok na mieru New Design n√°jdete v nasledovn√Ĺch mest√°ch: