Komplexn√© realiz√°cie – n√°bytok¬† na mieru do cel√Ĺch interi√©rov

KaŇĺd√Ĺ interi√©r si zasl√ļŇĺi n√°bytok, ktor√Ĺ z neho sprav√≠ √ļtuln√Ĺ a z√°roveŇą multifunkńćn√Ĺ priestor pre Ňĺivot.

Pre n√°rońćn√Ĺch klientov sme schopn√≠ vytvoriŇ• nielen n√°bytok na mieru a podńĺa predst√°v, ale aj vytvoriŇ• kompletn√Ĺ n√°vrh zariadenia cel√©ho domu ńći bytu. S√ļńćasŇ•ou naŇ°ej pr√°ce s√ļ aj komplexn√© realiz√°cie zariadenia nov√Ĺch domov a bytov, hotelov aj in√Ĺch ubytovac√≠ch zariaden√≠. ҆irok√° ponuka materi√°lov a doplnkov, vr√°tane elektroniky n√°m umoŇĺŇąuj√ļ splniŇ• vaŇ°e poŇĺiadavky a predstavy.

√özko spolupracujeme s mnoŇĺstvom architektov a designov√Ĺch firiem, ktor√© sa zaoberaj√ļ n√°vrhmi interi√©rov a n√°bytku. VńŹaka tomu v√°m m√īŇĺeme garantovaŇ• kvalitn√© projektov√© n√°vrhy od profesion√°lov, ktor√© naŇ°i odborn√≠ci zmenia na realitu. V√°Ň° nov√Ĺ dom ńći byt sa tak m√īŇĺe staŇ• skutońćne unik√°tnym a pritom funkńćn√Ĺm priestorom pre spokojn√Ĺ Ňĺivot. Dlhorońćn√© sk√ļsenosti pri tvorbe jedineńćn√©ho n√°bytku na mieru n√°m umoŇĺŇąuj√ļ plniŇ• aj n√°rońćn√© predstavy a sny naŇ°ich z√°kazn√≠kov.

Dohodnite si stretnutie

N√°bytok na mieru do apartm√°nu
(ostrov Vir – Chorv√°tsko)

N√°bytok na mieru

Realiz√°cia zahŇēŇąala zhotovenie kuchynskej linky s barov√Ĺm pultom, zostavy do ob√Ĺvacej izby, vstavan√Ĺch skr√≠Ňą i k√ļpeńĺŇąov√Ĺch skriniek. HosŇ•ovsk√© izby s√ļ vybaven√© posteńĺami na mieru a praktick√Ĺmi vstavan√Ĺmi skriŇąami s mnoŇĺstvom √ļloŇĺn√©ho priestoru. Interi√©r 3 – izbov√©ho apartm√°nu na ostrove Vir v Chorv√°tsku sme zariadili tak, aby poskytoval hosŇ•om maxim√°lny komfort. N√°bytok je vyroben√Ĺ s prec√≠znosŇ•ou a d√īrazom na najvyŇ°Ň°iu kvalitu.

Nábytok na mieru do rodinného domu
(҆amor√≠n)

Komplexn√° realiz√°cia n√°bytku na mieru

Realiz√°cia n√°bytku na mieru do novostavby rodinn√©ho domu v ҆amor√≠ne. Z√°kladom dobr√©ho n√°bytku je prec√≠zna v√Ĺroba a kvalitn√Ĺ materi√°l. Na realiz√°ciu interi√©ru boli pouŇĺit√© rak√ļske dosky Egger a modern√© farby DTDL H3730 ST10 Hickory pr√≠rodn√Ĺ a DTDL U763 ST9 Perlovo Ň°ed√°. ¬†KaŇĺd√Ĺ meter Ň°tvorcov√Ĺ je vyuŇĺit√Ĺ efekt√≠vne, jedineńćne a Ň°t√Ĺlovo. N√°bytok do novostavby bol vyroben√Ĺ na z√°klade podkladov interi√©rov√©ho Ň°t√ļdia LAVARCH.

Realiz√°cia n√°bytku na mieru
(Projekt Villa Dohn√°nyi)

Komplexn√° realiz√°cia n√°bytku na mieru v projekte Villa Dohn√°nyi

Realiz√°cia n√°bytku na mieru do √īsmich jedineńćn√Ĺch bytov v srdci Trenńć√≠na. Projekt Villy Dohn√°nyi prep√°ja s√ļńćasn√© modern√© a jedineńćn√© trendy so 100 rońćnou hist√≥riou. Do dvoj a troizbov√Ĺch bytov sme na mieru vyrobili kuchynsk√© linky, Ň°atn√≠ky, skriŇąov√© zostavy s veŇ°an√≠m a polińćkami, vstavan√© skrine do predsiene, k√ļpeńĺŇąov√Ĺ n√°bytok a n√°bytok do ob√Ĺvac√≠ch izieb. ńéakujeme za spolupr√°cu. Viac inform√°ci√≠ o projekte Villa Dohn√°nyi

1-izbov√Ĺ byt
(rezidencia Nov√Ĺ RuŇĺinov)

Komplexn√° realiz√°cia n√°bytku na mieru v rezidencii Nov√Ĺ RuŇĺinov - Bratislava

Moderne a nadńćasovo zariaden√Ĺ 1-izbov√Ĺ byt v novopostavenej rezidencii Nov√Ĺ RuŇĺinov, v atrakt√≠vnej lokalite Bratislavy.¬† Do holobytu s rozlohou 33m2 sme¬† na mieru vyrobili rohov√ļ kuchynsk√ļ linku s dizajnovou z√°stenou,¬† minimalistick√© a z√°roveŇą praktick√© biele skrinky s osvetlen√≠m do ob√Ĺvańćky, vstavan√ļ skriŇąu s dostatkom √ļloŇĺn√©ho priestoru do predsiene a k√ļpeńĺŇąu so vstavan√Ĺm k√ļtom v ńćiernom preveden√≠. Cel√Ĺ interi√©r sme dotvorili Ň°t√Ĺlov√Ĺmi tapetami KARKI.

Kompletné zariadenie interiéru na mieru
(Staré mesto, Bratislava)

New Design - komplexné realizácie interiéru

√öŇĺasn√Ĺ projekt, pri ktorom bol starŇ°√≠ 3 izbov√Ĺ byt v Starom meste v Bratislave preroben√Ĺ na 2 izbov√Ĺ. Vznikol tak kr√°sny otvoren√Ĺ interi√©r, ktor√Ĺ sme kompletne zariańŹovali n√°bytkom na mieru. Kuchynsk√° linka s barov√Ĺm pultom, jed√°lensk√° ńćasŇ•, n√°bytok do ob√Ĺvacej izby a pracovŇąa. Dostatok √ļloŇĺn√©ho priestoru je zabezpeńćen√Ĺ vstavanou skriŇąou v sp√°lni. N√°bytok bol vyroben√Ĺ na z√°klade podkladov interi√©rov√©ho Ň°t√ļdia LAVARCH. ńéakujeme za spolupr√°cu.

Realiz√°cia n√°bytku na mieru
(rodinn√Ĺ dom,¬† Chorv√°tsky Grob)

New Design - n√°bytok na mieru

Luxusn√Ĺ n√°bytok so striekan√Ĺmi dvierkami bol vyroben√Ĺ na mieru do interi√©ru rodinn√©ho domu. Vstavan√° skriŇąa, √ļloŇĺn√© priestory a z√°stena za kuchynsk√ļ linku v zmyselnej kr√°ńĺovskej zelenej farbe vo vysokom lesku. Dominantn√Ĺm prvkom interi√©ru je ńćierna matn√° kuchynsk√° linka s drevenou pracovnou doskou, dreven√Ĺ ostrovńćek, ktor√Ĺ rozŇ°√≠ril pracovn√Ĺ aj √ļloŇĺn√Ĺ priestor v kuchyni a kovov√Ĺ reg√°l vyroben√Ĺ na mieru jedn√Ĺm z naŇ°ich partnerov.

Realiz√°cia n√°bytku na mieru
(2-izbov√Ĺ byt,¬† Bytov√Ĺ dom Matadorka)

Realiz√°cie New Design